Wat is spiritueel coachen?

 

 

Coaching is de kunst van het iemand leren om zelf te leren. Iemand precies dat inzicht te geven dat voor deze persoon nodig en acceptabel is om de stap tot zelfheling te maken.

 

Spiritueel coachen is de verrijking met een holistisch perspectief: de wereld is een reflectie van jezelf, ofwel, je buitenwereld en jij zijn één.

De buitenwereld laat jou zien wat jij in jezelf niet kan of wilt zien.

 

Hoe werkt spiritueel coachen?

 

Door vraagstelling, onderzoek en doorleven van creaties (gedachten, emoties, ervaringen), wordt bewustwording verkregen van de creërende energieën. Dit zijn de overtuigingen die wij bewust en onbewust bij ons dragen. Meestal komt deze bewustwording eerst mentaal: we begrijpen het!

 

Maar dat is niet genoeg. Want, door alleen de mentale bewustwording is alleen je mentale lichaam bewust geworden en zou deze de overtuiging kunnen loslaten. Je andere lichamen, echter, zijn nog niet zover.

Het emotionele en fysieke lichaam zijn de meest bekende lichamen. Maar je hebt nog meer lichamen (gemakshalve spreken we over evenveel lichamen als dat we Chakra’s hebben: 7).

 

Bewustwording moet plaatsvinden op alle niveaus, in alle lichamen.

De weg daarvoor is: ervaren en doorleven!

 

Spiritueel coachen is het beheerste en gestuurde proces van bewustwording en loslaten, door al je lichamen, middels het pad van ervaren en doorleven.

 

Als je spiritueel gecoacht wordt, zal je op een precies-op-jouw-afgestemde intensiteit de door jou onbewust gecreëerde verstorende overtuigen ervaren, doorleven en kunnen loslaten.

 

Kennis over spiritualiteit is niet nodig.

 

 

Mijn-Zicht © 2011 • Privacy Policy • foto's/webdesign www.kaartjesbrigitte.nl

www.mijn-zicht.nl