Hoe werkt de creatiekracht van gedachten?

 

 

Holisme is 'slechts' afstand nemen en opnieuw kijken!

 

 

Wij leven met het idee dat er een wereld buiten ons is waarin we leven. Ik en de wereld. Ik en jij. We zeggen dat dit waar is omdat we de wereld waarnemen en ervaren. Ik zie jou en ik verwacht dat jij mij ziet. Wij zien dit als de enige waarheid omdat we het zo waarnemen, zo ervaren.

 

In de psychologie is alom bekend dat waarneming en ervaring subjectief is. Niets is absoluut waar. Vroeger dachten we dat de aarde plat was en dat je er af zou vallen als je te ver zou varen. We dachten dat de zon om de aarde draaide. We dachten dit omdat we dat zagen en ervoeren! Als we nu echter vanuit grote hoogte kijken, zien we dat de aarde niet plat is, maar rond en dat de zon niet om de aarde draait, maar juist andersom.

 

Deze kijk op de wereld komt door ons ego-centrisch denken: vanuit jouw ik bezien is alles even ver weg en beweegt alles om jou heen. En jij dus niet om alles! Jij bent het centrum van alles. Jouw beeld en conclusies zijn de enig juiste. Jij hebt gelijk en ieder ander heeft ongelijk.

Zelfs als je in een net wegrijdende trein zit en gedachteloos naar buiten kijkt, lijkt het alsof de andere treinen beginnen te rijden en niet jij.

 

Door je gezichtspunt te veranderen, afstand te nemen en door het raampje aan de andere kant van de trein te kijken, realiseer je je pas dat jij rijdt en niet de andere treinen!

 

Door afstand te nemen tot wat je ziet, ontstaat ruimte voor andere waarheden.

 

Zo ervaren we alleen een buitenwereld omdat we vanuit ons ik kijken. Zonder een gevoel van ik, zou er geen buitenwereld zijn. Er is alleen een jij dankzij een ik, en andersom: jij bestaat dankzij mij en ik besta dankzij jou!

 

Door afstand te nemen van je ik en tot wat je ziet vanuit je ik, ontstaat er ruimte voor een andere waarheid. Een waarheid dat ieder ander bestaat dankzij het idee dat iedereen bestaat. Als niemand de ander zag of ervoer, bestond ook niemand. Ook jij niet, omdat er dan niemand is die jou kan zeggen dat jij jij bent. Vanuit die waarheid is alles dus illusie. Jij bent jij omdat jij denkt dat iedereen bestaat die jou vertelt dat jij jij bent! Iedereen is dus een idee van jou. De hele wereld is jouw idee.

 

Vanuit die waarheid is jouw buitenwereld een reflectie van jou. Jij bent jouw buitenwereld. En vanzelfsprekend, weer terug naar het ego-centrische zicht, is de buitenwereld dan alles wat jij niet wil zijn of denkt niet waardig te zijn. In dit ego-centrische zicht ligt de bakermat van slachtofferschap en zelfmeelij.

 

Vanuit die waarheid creŽer jij alles, je hebt nooit anders gedaan. Hoe? Door je gedachten. Je gedachten zijn de architect voor creatie en je wilskracht is de brandstof.

 

Natuurlijk vraag je je af waarom je dan niet zo makkelijk dat lot uit de loterij creŽert, of die liefde van je leven? Dit komt omdat meer dan 95% van je gedachten onbewust zijn: je weet niet dat je ze hebt. Als 95% van je ik creŽert dat je geen rijkdom verdient, en 5% creŽert dat je dit wel verdient. Wat denk je wat dan gebeurt? Wordt dan niet veel aandacht en levenskracht verspild?

 

Door bewustwording van je onbewuste gedachten, kunnen elkaar tegenwerkende en storende gedachten worden opgelost. Je gedachten kunnen zich focussen waardoor aandacht vrijkomt en je creatievermogen zal toenemen. Hiervoor is concentratie en wilskracht nodig.

 

Mijn-zicht helpt je met aandacht, concentratie en wilskracht door training en cursussen.

 

 

Mijn-Zicht © 2011 ē Privacy Policy ē foto's/webdesign www.kaartjesbrigitte.nl

www.mijn-zicht.nl